• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Zarząd Klubu Sportowego Laguna 24 Toruń informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się 16 marca 2020 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 24. W przypadku braku kworum, drugi termin: 16 marca 2020 r., godz. 17.15

 

 

Do pobrania

Deklaracja członkowska

Zgoda na wyjazd
Wniosek o wydanie licencji łącznie z oświadczeniem zawodnika -
 wniosek_zaw_2012.pdf ze zdjęciem legitymacyjnym 
Oświadczenie rodziców ( w przypadku zawodnika niepełnoletniego)
 oswiadczenie.pdf 
Świadectwo lekarskie : lekarskie.pdf

Kontakt

Klub Sportowy "LAGUNA 24 Toruń"
przy SP nr 24
ul. Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń

laguna24torun@gmail.com

Zarząd: nr tel
 601 823 408 
Konto klubowe: 
86 1500 1751 1217 5004 3339 0000
NIP 956-20-73-799
KRS 0000060070

Youtube