• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Od 1 lutego 2022 składki członkowskie wynoszą

 

Zawodnik:  

 150 zł

Rodzeństwo:  

 220 zł

Grupa naboru:  

 120 zł

 

Płatność na konto do 15-tego każdego miesiąca.

Santander Bank Polska S.A.

86 1500 1751 1217 5004 3339 0000

 

Składkę w tej wysokości zawodnicy są zobowiązani uiszczać również miesiącach letnich (lipiec i sierpień).

Prosimy o regulowanie składek na bieżąco, przypominając jednocześnie, że warunkiem wyjazdu na jakiekolwiek zawody są opłacone na bieżąco składki.

Zawodnik z zaległością powyżej trzech miesięcy będzie skreślany z listy klubowej. Informację o zaległościach można uzyskać mailowo.

Wszystkie wpłaty prosimy uiszczać tylko i wyłącznie na konto klubowe.

 

Do pobrania

Deklaracja członkowska

Zgoda na wyjazd
Wniosek o wydanie licencji łącznie z oświadczeniem zawodnika -
 wniosek_zaw_2012.pdf ze zdjęciem legitymacyjnym 
Oświadczenie rodziców ( w przypadku zawodnika niepełnoletniego)
 oswiadczenie.pdf 
Świadectwo lekarskie : lekarskie.pdf

Kontakt

Klub Sportowy "LAGUNA 24 Toruń"
przy SP nr 24
ul. Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń

laguna24torun@gmail.com

Zarząd: nr tel
 601 823 408 
Konto klubowe: 
86 1500 1751 1217 5004 3339 0000
NIP 956-20-73-799
KRS 0000060070

Youtube