Walne Zebrania członków KS LAGUNA 24  w dniu 4 stycznia 2017 r. powołało  nowy skład Zarządu i Rady Nadzorczej:

Zarząd Klubu:

Tomasz Kozankiewicz - prezes
Grzegorz Gronowski - wiceprezes
Anna Demska - skarbnik

Rada Nadzorcza

Natasza Siódmiak
Paulina Surmacewicz
Robert Raniszewski

Trenerzy:

Kalina Sebastianowicz
Jacek Mazurkiewicz


Dokumenty Zarządu

Statut klubu

Uchwały

 

Do pobrania

Deklaracja członkowska
Zgoda na wyjazd
Wniosek o wydanie licencji łącznie z oświadczeniem zawodnika -
 wniosek_zaw_2012.pdf ze zdjęciem legitymacyjnym 
Oświadczenie rodziców ( w przypadku zawodnika niepełnoletniego)
 oswiadczenie.pdf 
Świadectwo lekarskie : lekarskie.pdf

Kontakt

Klub Sportowy "LAGUNA 24 Toruń"
przy SP nr 24
ul. Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń

klub@laguna24torun.pl

Zarząd: nr tel
 530 274 833, 509 121 816 
Konto klubowe: 
86 1500 1751 1217 5004 3339 0000
NIP 956-20-73-799
KRS 0000060070

Youtube